Teedeehituse ohud

Rein Reisberg Mart Joosep

Kirjeldus

Tööinspektsiooni poolt koostatud
trükises juhitakse tähelepanu teedeehitusel esinevatele ohtudele, kirjeldatakse õigusaktide nõudeid
ning antakse soovitusi ohutuse tagamiseks ja tööõnnetuse vältimiseks. Trükis on suunatud
tööandjale, töökeskkonnaspetsialistile, töökeskkonnavolinikule ja teistele töötajatele, kes tegelevad
töökeskkonnaga või on selle paremaks muutmisest huvitatud. Juhend võib alla abiks ka ametnikele,
sest rõhuvas enamuses toimuvad teetööd avalikult kasutatavatel teedel, kus teetöid korraldavad
Maanteeamet või kohalik omavalitsus.

Veel
Kirjastaja Tööinspektsioon
Ilmumisaasta 2017
Keel Eesti
Kategooria Teatmekirjandus