Personalijuhtimise käsiraamat (2024)

Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE

Kirjeldus

PARE personalijuhtimise käsiraamatu eesmärk on anda kõigile Eesti inimeste juhtimise valdkonnast huvitatutele tööriistakomplekt strateegilise personalijuhi rolli valdamiseks ning suunata saama hinnatud partneriks organisatsiooni tippjuhtide hulgas.
2024. aasta käsiraamat hõlmab värskenenud vaadet kõikide traditsiooniliste personalijuhtimise teemade kohta – alates personalistrateegia loomisest, tööjõu planeerimisest ja värbamisest kuni töösuhete halduse ning töötajate arendamise ja hindamiseni. Käsitlust leiavad ka näiteks organisatsiooni disaini ja ESG teema mõtestamine organisatsioonis.
Samuti pakub käsiraamat oma headuses praktilisi näiteid ja juhtumeid ning näpunäiteid kogenud personalijuhtidelt ja ekspertidelt Eestist, tuues maailmapraktikad meie kultuuriruumi ja tehes nende rakendamine käegakatsutavaks.

Personalijuhtimise käsiraamatu autorid ja peatükid
1. Personalijuhtimise strateegiline vaade – Maris Zernand-Vilson
2. Tööjõu planeerimine ja ametikohtade kujundamine – Egle Saska
3. Värbamine ja valik – Piret Luts
4. Töötajate arendamine – Cerlin Pesti
5. Tasustamine – Evert Kraav
6. Keskkonda arvestav vastutustundlik juhtimine
6.1 Muutunud töö ja töökeskkond – Liina Randmann
6.2 ESG alusraamistikud – Merle Ojasoo
6.3 Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise olulisus organisatsiooni edus – Reet Laja
6.4 Sisekommunikatsioon – Mailis Neppo
7. Olulised põhimõtted töösuhetes – Riina Vään

Veel
Kirjastaja Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE
Ilmumisaasta 2024
Keel Eesti
Kategooria Teatmekirjandus