Raadiotehnika alused

Jaak Umborg

Kirjeldus

Õpik „Raadiotehnika alused“ on mõeldud eelkõige kõrgkooli esimese ja teise kursuse üliõpilastele, kuid on jõukohane ka teistele tehnika- huvilistele, kel tahtmist ja soovi raadiotehnika valdkonnaga tutvust teha. Raamatu autor on kauaaegne Eesti Lennuakadeemia õppejõud Jaak Umborg ning õpiku sisu tugineb ainekavale, mille alusel on professor Umborg lugenud raadiotehnika aluseid kõigi lennuakadeemia erialade üliõpilastele.

Õpikut kirjutama ajendas asjaolu, et pikemat aega oli puudu eestikeelne raadiotehnika ülevaatlik käsitlus. Esimese eestikeelse raadiotehnika õpiku „Raadiotehnika õpperaamat“ väljaandmisest on möödunud juba rohkem kui 80 aastat. Selle koostasid insenerid Voldemar Issako ja Andres Kalmus ning see ilmus 1937. a. Teine ja kuni käesoleva aastani viimane eestikeelne koolidele mõeldud õpik – vene keelest tõlgitud N. M. Izjumovi „Raadiotehnika kursus“ – ilmus 1951. a. Originaalkeelne õpik oli mõeldud kasutamiseks sõjaväe sidespetsialistide koolitamisel.

„Raadiotehnika alustes“ käsitletakse raadiotehnika valdkonna põhilisi teemasid, milleks on raadiolainete omadused ja nende levi, raadiosaatja ja vastuvõtja ehitus ja tööpõhimõtted. Selgitatakse olulisi raadioside küsimusi nagu raadiosignaali võimsuse bilanss, eri liiki antennid ja nende omadused, samuti erinevad modulatsiooni liigid. Käsitletakse probleeme, mis tekivad kõrgematel raadiosagedustel. Lisaks antakse ülevaade logaritmiliste suuruste ja skaalade kasutamisest raadiotehnikas.

NB! Epub on loetav järgmiste rakendustega: iBooks, Google Play, Adobe Digital Editions, Calibre. See epub ei sobi lugemiseks lugerite ega nutitelefonide monitoridelt.

Veel
Kirjastaja Eesti Lennuakadeemia
Ilmumisaasta 2019
Keel Eesti
Kategooria Teatmekirjandus