Müra. Otsustusvigade põhjustest

Daniel Kahneman, Olivier Sibony, Cass R. Sunstein

Kirjeldus

New York Timesi bestseller.
Kujutage ette, et kaks arsti panevad samale patsiendile erinevad diagnoosid või kaks kohtunikku
määravad kohtualusele erinevad karistused. Need on näited otsuste varieeruvusest, mis peaksid
olema identsed. Kujutage nüüd ette, et kõnealused arstid ja kohtunikud jõuavad erinevate otsusteni
sõltuvalt sellest, kas on hommik või pärastlõuna, esmaspäev või kolmapäev.
Kõikjal, kus on otsused, olgu isiklikud või töised, on ka müra. Lisaks ebaõiglusele loob see
märkimisväärset majanduslikku kahju. Näiteks: kui tarkvaraarendajatel paluti eri päevadel hinnata
samale ülesandele kuluvat aega, varieerusid tulemused tundides keskmiselt 71 protsenti. Katsed on
kinnitanud sedagi, et hinnang töötaja sooritusele sõltub pigem selle andjast kui tulemusest.
Kahneman, Sibony ja Sunstein kinnitavad oma menukis, et müra hulka saab vaid mõne lihtsa
abinõuga tuntavalt vähendada ning jõuda seeläbi paremate otsusteni. Nende raamat uurib:
 Müra ja nihke erinevust, näidates, et organisatsioonid võivad vahel olla lausa šokeerivalt
mürased. Väite tõestuseks tutvustavad autorid müraauditi mõtet, mis on loodud selle
mõõtmiseks.
 Inimeste otsustuste olemust, kirjeldades, kuidas mõõta täpsust ja viga. Lisaks selgitatakse
juhumüra olemust, mis kipub eriti hoogsalt tekkima grupiaruteludes näiliselt
asjassepuutumatute tegurite tõttu (kes kõneleb esimesena jne).
 Prognoosivaid otsustusi, samuti reeglite, valemite ja algoritmide olulisi eeliseid inimeste ees.
Vastupidiselt levinud arvamusele ei ole asi niivõrd reeglite ülimuslikus tarkuses, vaid nende
müratuses.
 Psühholoogia seda osa, mis selgitab müra peamisi põhjuseid. Autorid uurivad, miks jääb
müra märkamata ning miks meid ei üllata sündmused ja otsustused, mida polnud võimalik
ennustada.
 Kuidas oma otsustusi parandada ja vigu vältida? Autorid tutvustavad mitut müra
vähendamise tehnikat, samuti vahehinnangute reeglistikku ehk võimaluste kaalumise
käsitlust, mis sisaldab mitut olulist otsusehügieeni elementi ning mille eesmärk on jõuda
usaldusväärsemate ja vähem müraste otsustusteni.
 Milline on õige müratase? Mõnes valdkonnas ei olegi võimalik müra kõrvaldada, teistes oleks
see liiga kulukas, kolmandas kahjustaks müra vähendamine olulisi konkurentsieeliseid.
Daniel Kahneman on Princetoni ülikooli psühholoogia ja avaliku halduse emeriitprofessor ning 2002.
aasta Nobeli majanduspreemia laureaat; 2013. aastal sai ta presidendi vabadusmedali teenetemärgi.
Ta on New York Timesi menuki „Kiire ja aeglane mõtlemine“ autor.

Olivier Sibony, kelle teadustöid strateegiliste otsuste kvaliteedi parandamisest on kajastanud paljud
väljaanded, on Pariisi École des hautes études commerciales strateegiaprofessor ja Oxfordi ülikooli
Saidi ärikooli õppejõud. Ta on raamatu „Sa teed kohe kohutava vea!“ autor.
Cass R. Sunstein on Harvardi ülikooli professor, sealse käitumisökonoomika ja avalik-õigusliku
poliitika programmi rajaja ja direktor; 2013–2014 oli ta ametis president Obama luure- ja
kommunikatsioonitehnoloogiate ekspertrühmas. Ta on menukite „The World According to Star
Wars“ ja „Nügimine“ autor.

Veel
Kirjastaja Äripäev
Ilmumisaasta 2022
Keel Eesti
Kategooria Psühholoogia