Kirjeldus

Üleminek romantismiajastust modernsesse ühiskonda tõi kaasa suuri murranguid. Ühiskond pidi lühikese aja jooksul kohanema industrialiseerimisest tingitud fundamentaalsete uuendustega. Raudteede kasutuselevõtt, töö- ja puhkeaja lahutamine ning linnade kasv muutsid inimese aja- ja ruumitaju. Käesolevas teoses vaadeldakse nende abstraktsete ühiskondlike muutuste taga seisvaid inimesi: teenijatüdrukuid, suurlinna elanikke, sisse- ja väljarändajaid, arste, töölisi, ettevõtjaid, kunstnikke, insenere, õpetajannasid ja teisi sotsiaalseid tüüpe, kes mängisid noil aegadel tähtsat rolli või olid tõusmas ühiskondlike muutuste keskmesse. Kolmeteistkümnes peatükis kirjeldavad tuntud ajaloolased nende inimtüüpide varal selle ajastu traditsioone, saavutusi ja muutusi. Seeläbi luuakse paeluv pilt inimesest tema ajas: majanduslik ja poliitiline elu, ent ka see, kuidas ta koges sündi ja surma, armastust ja seksuaalsust, tervist ja haigust, tööd ja tarbimist, usku ja teadust on nende käsitluste teema.

Sisukord ja autorid

Sissejuhatus: 19. sajandi inimene (Ute Frevert, Heinz-Gerhard Haupt)

Tööline (Vincent Robert)

Ettevõtja ja juht (Youssef Cassis)

Insener (Sylvie Schweitzer)

Arst (Oliver Faure)

Usklik (Michela de Giorgio)

Teenijatüdruk (Gunilla-Friederike Budde)

Õpetajanna (Claudia Huerkamp)

Kodanik (Gérard Noiriel)

Sisse- ja väljarändaja (Frank Caestecker)

Suurlinna elanik (Friedrich Lenger)

Kunstnik (Ute Frevert)

Aadlik (Giovanni Montroni)

Talupoeg (Heinz-Gerhard Haupt, Jean-Luc Mayaud)

Raamatus on iga autori kohta ülevaatlik taustateave, iga teema kohta kasutatud kirjanduse loetelu ning isikunimede register. Raamatu on tõlkinud Ursula Vent.

Kaia Sisaski arvustust (Sirp, 29.03.2019) saab lugeda SIIT.

Varem on samas sarjas ilmunud, kuid nii mõnigi neist paberil otsa saanud: „Vana-Kreeka inimene“ (2001), „Bütsantsi inimene“ (2002), „Keskaja inimene“ (2002), „Romantismiaja inimene“ (2003), „Vana-Rooma inimene“ (2005), „Valgustusaja inimene“ (2006), „Renessansiaja inimene“ (2010), „Vana-Egiptuse inimene“ (2012). Vaata kodulehelt täpsemalt, millised neist on välja antud ka e-raamatuna.

2019. aastal ilmub ka 10. raamat "20. sajandi inimene".

Sarja toimetaja ajaloolane Ursula Vent vastab Valle-Sten Maiste küsimustele (Sirp, 29.03.2019) SIIN.

Veel
Kirjastaja Bit AS (Avita kirjastus)
Ilmumisaasta 2019
Keel Eesti
Kategooria Ajalugu