Hirm ettevõtluse ees

Sirle Truuts

Kirjeldus

Raamat toetub autori Sirle Truutsi töökogemusele ettevõtluskoolitaja ja mentorina ning läbiviidud ettevõtlustakistuste teemalisele küsitlusele, milles osales 134 inimest. Vastajates 58% nimetasid erinevaid hirme peamisteks takistusteks ettevõtlusega alustamisel ja ettevõtte kasvatamisel.

Raamat sisaldab lihtsat ja seostatud ülevaadet peamistest ettevõtlushirmudest, milleks on hirm ebaõnnestumise, edu, ebapiisavuse, tagasilükkamise, millestki ilma jäämise, muutuste, vastutuse ja läbipõlemise ees. Lisaks on autor raamatusse kokku kogunud 37 praktilist harjutust hirmudega teadlikuks tegelemiseks.

„Raamatu „Hirm ettevõtluse ees” ilmumine on minu jaoks eriline sündmus. Erinevate uuringute kohaselt üle 50% eestlastest unistab ettevõtlusest, kuid alla 10% hakkab ettevõtjaks. Koolitajana hakkasid mind huvitama tegelikud takistused, mille tõttu jäävad ettevõtlusmõtted sageli unistuseks. Raamatu kirjutamise ajal läbiviidud uurimustöö ja läbitöötatud teadusartiklite tulemusel selgus, et peamised takistused ettevõtluses on psühholoogilised,” ütleb Sirle Truuts. „Raamatu olen kirjutanud kõigile ettevõtlikele inimestele kes soovivad nii iseennast kui ka erinevaid psühholoogilisi takistusi paremini mõista ning nendega tegeleda”.

Veel
Kirjastaja Ettevõtluskoolitused OÜ
Ilmumisaasta 2022
Keel Eesti
Kategooria Majandus

Arvustused (1)

Katrin Alujev, koolitaja, terapeut ja kirjutaja
Mulle meeldib Sirle praktiline ja oma kogemusel põhinev lähenemine ettevõtlusega kaasnevatele hirmudele, mis toob igal leheküljel kaasa äratundmisi."Hirm ettevõtluse ees" aitab sul ennast põhjalikult analüüsida, et leida üles kõik vabandusteks maskeerunud hirmud, mis võivad sulle ettevõtluse alustamisel kaikaid kodarasse loopida. Raamatust leiad ka lihtsad ning praktilised tööriistad, mida saad oma hirmude juhtimiseks kohe appi võtta.