Tavainimesest kõiketeadjaks

Marju Meidla

Kirjeldus

Juba 2500.a tagasi andis Buddha inimkonnale ületava mõistmise õpetuse, milles kirjeldatakse kannatusest vabanemise teekonda. Kannatuse põhjuseks peetakse teadmatust ja määrdunud meelt ning seni kuni igasugused meeleplekid varjutavad inimese meelt püsib ka kannatus. Seega on meelepuhastamine ja teadmiste omandamine see teekond, mis päädib kannatusest vabanemise ja kõikteadjaks saamisega.
Käesolev raamat on kirjutatud tuginedes 4. saj Põhja-Indias elanud Asanga nimelise õpetlasest munga kirjutatud traktaadile «Selge arusaamise kaunistus». Samuti on siia kaasatud mitmete tollaste India (Vimuktisena 6.saj, Haribhadra 8.saj) ja Tiibeti (Tsongkhapa 13.saj) ning ka tänapäeva autorite (E. Obermiller, E. Conze, J. Tucci, L. Mälli, D. Khjentse jt) kommentaaridest võetud selgitused.
«Tavainimesest kõikteadjaks …» koosneb eessõnast, sissejuhatusest, kolmest peatükist ja epiloogist, ning kujutab kokkuvõtet ületava mõistmise õpetuse põhilistest seisukohtadest. Sissejuhatuses tutvustatakse ületava mõistmise kirjandust, esimeses peatükis budismi põhialuseid, teises virgumisele viivat viie-etapilist teekonda ja juhendeid selle läbimiseks, kolmandas kolmesugust kõikteadmist, aga epiloogis ühe tänapäeva budisti otsinguid ning selle käigus omandatud kogemusi ja kujunenud arusaamu. Raamatu lõpust leiab sanskritikeelsete terminite registri ja tabelid raskemate teemade visualiseerimiseks. Raamat on valminud 2018. a töövihikuna kaheksa aasta jooksul tehtud ületava mõistmise õpetuse uurimise käigus, aga avaldatud 2020. a. seoses covid-19 põhjustatud kriisiolukorraga.
Marju Meidla
Budismi Instituut

Veel
Kirjastaja Kalyanamitra
Ilmumisaasta 2020
Keel Eesti
Kategooria Psühholoogia